Lat Rus Eng
Tulkojumi ar notariālo apliecinājumu   |   Tekstu koriģēšana   |   WEB lapu tulkošana   |   Mutiskie tulkojumi

Zvērināts tulks ar savu parakstu apliecina tulkojuma atbilstību orģinālam. Zvērināts notārs apliecina zvērinātā tulka parakstu uz tulkojuma. Zvērināts tulks ir tulks/tulkotājs, kas nodevis zvērestu notāram, uzņemoties atbildību par pareiza un precīza rakstiska un/vai mutiska tulkojuma veikšanu un kriminālatbildību par apzināti nepatiesu vai nepareizu tulkojumu. Notariāli apliecinātu tulkojumu var veikt vienīgi juridiski pareizi noformētam un spēkā esošam dokumentam (dzimšanas apliecība, izziņa, līgums, iesniegums, testaments utt.). Ja nepieciešams iztulkot un notariāli apliecināt dokumentu, kas izdots ārvalstīs vai, kas izdots Latvijā un nepieciešams iesniegšanai ārvalstīs, dokumentu jālegalizē (jāpievieno Apostille). Dokumenta legalizācija ir paraksta un zīmoga īstuma apliecināšana, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Dokumenta tulkojumam jābūt notariāli apliecinātam, cauršūtam un sazīmogotam kopā ar dokumenta oriģinālu vai tā notariāli apstiprinātu kopiju. Iesniedzot šādu dokumentu, personai iepriekš jānoskaidro attiecīgās valsts vēstniecībā, vai nepieciešams apliecināt (legalizēt) tikai dokumenta oriģinālu/notariāli apliecinātu dokumenta kopiju; tikai dokumenta tulkojumu; vai gan dokumenta oriģinālu/notariāli apliecinātu dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu. Precīzāku informāciju lūdzam skatīt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā, sadaļā Konsulārā informācija.


Tulkojumu kombinacija Zīmes Cenas, Ls
Cenas bez PVN